Hogeschool Domstad

Hogeschool Domstad

In opdracht van Hogeschool Domstad organiseerde Meerwaarde Projecten voor 400 studenten, docenten en leerkrachten de inspiratiedagen Wereldburgerschap. Met als doel: het inspireren van studenten van de lerarenopleidingen voor de wereld om hen heen. Het resultaat? Studenten die enthousiast aan de slag gaan met wereldburgerschap in hun stage.