Rekenkamer Amsterdam

Rekenkamer Amsterdam

Wie controleert de Rekenkamer? In opdracht van de Stadsdelen Amsterdam schreef Meerwaarde Projecten samen met een commissie van deskundigen een advies over de kwaliteit van het werk van de Rekenkamer en de meerwaarde van samenwerking met de Rekenkamer.